Povaha plemene rotvajler

Povaha plemene rotvajler

Výrazným povahovým rysem těchto psů je dominance, která se projevuje především u samců. Potřebuje pevnou ruku a důslednost, jeho majitel musí být člověk, jehož nadřazenost bude pes ctít. Měl by to být člověk dominantní, vyrovnaný a spolehlivý – neboť tyto rysy jsou vlastní i rotvajlerům. I přes svoji nadprůměrnou inteligenci jsou tito psi občas tvrdohlaví. Též poměrně pozdě dospívají, a to jak fyzicky, tak duševně.

 

Je rotvajler dobrý hlídací pes?

Rotvajleři jsou vynikající hlídači a ochránci. Bez našeho vědomí za plot nikoho pustí. Jsou nebojácní, nedají se zastrašit ani ošálit, berou jen malý ohled na vlastní bolest. Předpoklady k hlídání jim jsou dány přírodou. Až slepě plní příkazy svého pána. Rotvajleři štěkají pouze tehdy, pokud se děje něco mimořádného, čemuž bychom měli věnovat patřičnou pozornost. Rotvajler nechrání jenom majetek, ale i „své“ rodinné příslušníky. Nikdy proto nenecháváme za přítomnosti rotvajlera hrát si děti s dětmi cizími. Pokud by pes naznal, že „jeho“ děti jsou těmi cizími ohroženy, bude je chtít bránit.

 

Rotvajler a jiná zvířata

Rotvajlerům téměř chybí lovecký pud, nepožene se tak za každým zajícem, který mu v lese přeběhne přes cestu. Pokud psovi již v raném věku vštípíme, že jiná zvířata jsou naši přátelé, přijme je za přátele také. Pozor však na to, že vzhledem ke své velmi dominantní povaze mají především samci tendenci napadat jiné cizí samce.

 

Rotvajler a pohyb

Většina těchto psů má sklony k obezitě. Pohyb je proto pro ně velmi důležitý. Vhodný je pro ně běh vedle kola, většina též ráda plave, milují hry s míčem a aport. Rotvajleři jsou velmi dobře cvičitelní, avšak výcvik jim trvá trochu déle. Jsou i skvělí stopaři. Nepatří však mezi rychlá ani obratná plemena.